Bokvalitet på Knapstad

Bokvalitet AS, med selskapet Innbygg bygger ut feltet Stasjonsenga ved Knapstad stasjon der det nå reises 15 tomannsboliger som senere får følge av over 100 boenheter til.

Av proffenmagasinet

Ski Bygg Felles bruker

Ski Bygg AS

11. mars 2021
SWITCH SECTION
ski bygg side 8 og 9 01.jpg ski bygg side 8 og 9 01.jpg
0

Bokvalitet AS med base på Hønefoss er byggherre på Stasjonsenga mens InnBygg er entreprenør og har byggeledelsen. Bokvalitet tar seg av salg og markedsføring der det lokale Ski-kontoret med sju ansatte er medlem i Blink Hus-kjeden. Ett av huskonseptene i Mestergruppen. 

Mestergruppen er også representert i Stasjonsenga-prosjektet med ett av sine andre tjenestekonsepter; Mestergruppen Prosjektboliger. 

Prosjektboliger har som mål å tilby effektiv bygging med ferdigprosjekterte boliger, og helst byggefelt med ulike boligstørrelser. Det gir boligeieren en mulighet for å finne en annen bolig i samme område når behovet i livsfasen endrer seg.

Mer om prosjektboliger AS i egen sak.


Samme familie

De 30 boenhetene som nå reiser seg i Stasjonsenga, er første byggetrinn. I terrenget nedover mot Knapstad stasjon skal det i alt bygges 130 boenheter. Mestergruppen står for all vareleveranse der Ski Bygg, snart XL-BYGG er leverandør av byggevarer og trelast.

Med andre ord er Stasjonsenga et skikkelig Mestergruppen-prosjekt.

Byggeleder i InnBygg er Geir Darell. Han er svært komfortabel med at Ski Bygg er blitt XL-BYGG og har fått en rolle i Mestergruppen.

Det er mange fordeler med at aktørene i byggeprosjektene er i samme familie, sier Darell.


Royal-utfordring

Et eksempel på det er problemene som har oppstått for mange etter at Royal kledning ble trukket fra markedet grunnet uriktig klassifisering. De 15 tomannsboligene i Stasjonsenga skulle hatt Royal kledning. Som erstatning måtte man ut i markedet å finne tilnærmet kvalitet. 

Hva man ender på til slutt er ikke helt avklart, men her jobber Ski Bygg i samarbeid med Mestergruppen Prosjektboliger med å finne en løsning som kan gi tilnærmet samme resultat.

– Det viser jo at det er mange fordeler med at Ski Bygg kan spille på lag med et stort nettverk. Det profitterer jo vi som proffkunde på her, sier Darell.


Samarbeid

– Bokvalitet og entreprenøren InnBygg er en spennende aktør, og en stor kunde for oss, sier proffselger Tore Høgvold i Ski Bygg.

– Det er interessant å se hvordan byggherre og utførende og de andre partnerne i Stasjonsenga lykkes med å samarbeide så effektivt med å utvikle et så stort byggefelt, legger han til.

Også i Nygårdsåsen i Askim er InnBygg i gang med å bygge to firemannsboliger etter samme lest som i Stasjonsenga, med lagerførte materialer fra Ski Bygg. Over påske starter man med to nye firemannsboliger Bokvalitet og InnBygg har et tredje prosjekt i Hønefoss der Ski Bygg leverer lagerført trelast og byggevarer.RAMMESAK:

Dette er Mestergruppen Prosjektboliger

Mestergruppen Prosjektboliger er et tjenestekonsept for Mestergruppens medlemsbedrifter rettet mot EET markedet. 

Avdelingen er spisset mot kalkulasjon og sortimentstyring, og utnytter Mestergruppens gjennomgående verdikjede med et klart mål om å oppnå effektive og forutsigbare byggeprosjekter for medlemsbedriftene. 

– Avdelingen er fortsatt i oppstartsperiode, og vi er nå i en fase hvor vi bygger en god erfaringsbase for å optimalisere tjenestekonseptet, opplyser Amund Eidet i Mestergruppen. 

 Samarbeidet med BlinkHus medlemmet Bokvalitet på Stasjonsenga er et av flere viktige prosjekter hvor det jobbes for å nå denne målsetningen. Boligmodellene på Stasjonsenga er tegnet av Bokvalitet i samarbeid med Dark Arkitekter. Mestergruppen Prosjektboliger samarbeider i dette prosjektet tett med Bokvalitet med å konvertere prosjekteringsunderlaget til pris- og mengdeberegning og definerte leveranseplaner. 


Leveransepresisjon

– En suksessfaktor for effektiv og forutsigbar byggeplassdrift er høy leveransepresisjon. Dette oppnår vi ved å utnytte kapasiteten og kompetansen på Ski Bygg, i tett samarbeid med blant annet Mestergruppens produksjonsbedrift Pretre som leverer precut, takstol og bjelkelag, fremholder Eidet.

 I tillegg til prosjekter som Stasjonsenga, hvor medlemsbedriften selv har utviklet boligmodellene, jobber Mestergruppen Prosjektboliger med de egenutviklede seriene Selnes og Nordic. Boligene kan leveres med precut eller element som konstruksjonssystem fra Mestergruppens produksjonsbedrifter Pretre og Rusånes, samt supplering gjennom Mestergruppens Byggevarekonsepter Ski Bygg, XL Bygg og Byggtorget.


5647
c-137TrueFalse
Les også