115

Elegant ytterdør med skjulte hengsler

Elegant ytterdør med skjulte hengsler

Montering og justering av ytterdører med skjulte hengsler kan by på noen grå hår hvis du ikke kjenner til knepene...

Montering og justering av ytterdører med skjulte hengsler kan by på noen grå hår hvis du ikke kjenner til knepene...
Av proffenmagasinet

Ski Bygg Felles bruker

proffenmagasinet

XL-Bygg AS

30. september 2021
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211022084600687.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211022084600687.jpg?maxwidth=900
100
0

Gilje anbefaler bruk av skjulte hengsler om byggherren ønsker et elegant og stramt utseende på inngangspartiet. Skjulte hengsler er en liten detalj som hever totalinntrykket mange hakk. Når døren er lukket, er det kun dørbladet og karmen som synes. Alle Gilje ytterdører og entrédører leveres med skjulte hengsler. Det er verdt å merke seg at skjulte hengsler kan medføre en redusert åpningsvinkel på døren.

Montering

• Enten døren har standard eller skjulte hengsler er det viktig at du er nøye når døren monteres. Bruk doble kiler, en fra hver side av karmen. Ta ut dørbladet av karmen og kil karmen provisorisk opp i hvert hjørne.  

• Pass på at terskelen er i vater og gir plass for tetting under terskelen. NB: HC-terskler må ligge på flatt underlag og må ikke kiles. Det må sørges for skikkelig tetting mellom terskel og underlag, for eksempel ved at det legges på en strimmel med tettingsmasse både ved ytterkant og innerkant av terskelen.

• Doble kiler settes inn bak hver sidekarm rett ovenfor forborring, og kappes slik at de ferdig innsatt ligger jevnt med karmens ytterkanter. Kontroller også at diagonalene er like lange.

• Skru sidekarmen fast på hengslesiden under kilene. Pass på at sidekarmene festes rett og i lodd. For montering i mur/betong benyttes 10 mm karmanker eller lignende.

• Heng inn dørbladet og kontroller at hengslene ikke bender. Kontroller at dørbladkanten og sidekarmen på låssiden er parallelle, med riktig klaring, og at døren lar seg lett åpne og lukke. Sidekarmen skrus deretter fast.

• Når du isolerer rundt karmen må du huske at som med annen isolasjon, skal isolasjonsmaterialet være diffusjonstett på innsiden og diffusjonsåpent på utsiden. • Vær nøyaktig! Selv små åpninger i tetningsmaterialet gir betydelig trekk og nedsetter isolasjonsevnen.

Justering av skjulte hengsler

• Sideveis justering av dør utføres på den delen av hengselen som er festet til dørbladet. Bruk en 3 mm sekskantnøkkel og skru vekselvis på de to skruene til du får riktig innstilling.  

• Høydejustering av dør utføres på den delen av hengselen som er festet til dørkarmen. Bruk en 3 mm sekskantnøkkel. Løft døren til ønsket posisjon og fest skruene. Arbeidet kan forenkles noe ved å bruke et flatt skrujern i hengselen, og bruke dette til å løfte til rett posisjon. Stram skruene. Start med den hengslen hvor du har plassert skrutrekkeren.  

• Dybdejusteringer, eller senking av dør, utføres ved å løsne de to skruene på den delen av hengslen som er festet til rammen. Bruk en 3 mm sekskantnøkkel. Juster dørbladet til ønsket posisjon og stram skruene.3446
• Dybdejusteringer, eller senking av dør, utføres ved å løsne de to skruene på den delen av hengslen som er festet til rammen. Bruk en 3 mm sekskantnøkkel. Juster dørbladet til ønsket posisjon og stram skruene. 
c-137TrueFalse
Les også