Lim-tips og limegenskaper

I forrige utgave av Ski Bygg Proffen informerte vi om bruk av lim ved montering av gulvplater på bjelkelag. Her kommer mer detaljert informasjon om egenskapene til monteringslim fra Bostik.

Av proffenmagasinet

Ski Bygg Felles bruker

Ski Bygg AS

11. mars 2021
SWITCH SECTION
25928615-8100-4f3f-b2e1-128705363ba7.jpg 25928615-8100-4f3f-b2e1-128705363ba7.jpg
0

Sponplatelimts rolle er enkel, men uhyre viktig i plattformkonstruksjonen.    

Av limtypene til Bostik er det Sponplatelim 2511 som skal brukes til liming av not og fjær og sponplater til bjelkelag i kombinasjon med skruer eller spikring. 

Sponplatelim 2511 er et lettflytende og fugefyllende monteringslim som kan påføres i temperaturer helt ned til -15 grader, både inne og ute.


Bruk nok lim!

Men uansett kvaliteten og egenskapene til et limprodukt, hjelper det lite dersom det gjøres feil ved påføring og mengde av lim.Treteknisk har akkurat avsluttet et større prosjekt hvor dette var trukket frem som to av flere årsaker til at knirk i plattformkonstruksjoner. 

Bostik sin anbefaling på mengde lim er 1 ltr. Pr. 10m2 sponplategulv. 

Brukes limet feil eller om det brukes for lite lim kan det føre til knirk og påfølgende reklamasjon. Med andre ord er dette en svært kostbar måte å spare tid eller penger på. Må du ta opp et ferdig undergulv kan kostnadene fort komme opp i hundretusenkroners klassen.


Romtemperert lim

Limet bør være romtemperert ved påføring. Sjekk at en eventuell overflatebehandling av platene ikke svekker vedheften. Ved liming av sponplater mot bjelkelag må du påse at det er fritt for vann, is og snø på bjelkene. 

Påfør limet i to strenger med minst 4 mm tykkelse på hver bjelke. 

Hver plate skal limes før neste plate monteres, og det må skje innen limets åpentid på 5-15 minutter.

Det er viktig at limet i plateskjøtene tyter opp i skjøtene og er synlig på oversiden. Det gjør at skjøten blir helt tett og beskyttet mot fukt.

  

Liming av not og fjær

Ved liming med Bostik 2511 av not og fjær på sponplater, legger du en 4 mm tykk streng både på not og fjær og trykker platene sammen i løpet av noen minutter. 

Platene skal presses så tett sammen at limet tyter opp i skjøten. 


For informasjon om HMS se HMS-datablad på www.bostik.com

 

 1856
b-52TrueFalse
Les også