Satser på bærekraft

For Ski Bygg var det viktig å bli sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift for å signalisere at hele virksomheten tar bærekraftansvar. I sin tur gir det positive ringvirkninger og økt konkurransekraft. Til slutt er det du som proffkunde som er med på å høste fordelene.

Av proffenmagasinet

Ski Bygg Felles bruker

Ski Bygg AS

28. mars 2021
shutterstock_217492522_2.jpg shutterstock_217492522_2.jpg
0

6 av 10 kunder sier at bærekraft påvirker hva de kjøper, i følge Sustainable Brand Index. En måling fra Respons Analyse sier at tre av fire kunder foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

Satsningen og bevisstheten om større miljøansvar og bedre miljøvaner forplanter seg til kundene, både hjemme privat og i bedriftene.

– Som et sertifisert Miljøfyrtårn har Ski Bygg en anerkjent og pålitelig dokumentasjon på sin miljøinnsats, og er forpliktet til kontinuerlig miljøforbedring. Som kunde kan du derfor være trygg på at virksomheten driver så miljøvennlig den kan innenfor sin bransje, jobber systematisk med miljø og kjøper inn miljøvennlige produkter og tjenester. Ved å velge/forhandle med en Miljøfyrtårn-virksomhet, bidrar du også til en mer miljøvennlig verden og støtter opp om virksomheter som tar ansvar, sier Helene Vinknes i Stiftelsen Miljøfyrtårn.


Over 80 bransjer

Miljøfyrtårn har spesifikke bransjekriterier for over 80 bransjer, som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten. Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, og gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

– Som Miljøfyrtårn-bedrift har Ski Bygg tilgang til smarte styringsverktøy for å måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Måling og planlegging hjelper virksomheten med kontinuerlig forbedring og med å skape lønnsomme resultater, påpeker Helene Vinknes.1612
b-0TrueFalse
Les også