Slik bygger du skallmurvegg

Byggforskserien har oppdatert rådene om planlegging og oppbygging av skallmurvegger. Anvisningen gir arkitekter, rådgivere, entreprenører og håndverkere oversikt over konstruksjonens virkemåte og eksempler på detaljløsninger.

Av proffenmagasinet

Ski Bygg Felles bruker

Ski Bygg AS

11. mars 2021
SWITCH SECTION
0

En skallmur er en bærende yttervegg som består av to murte vanger (veggdeler) med et isolert og drenert hulrom. Murvangene er effektivt forbundet med trådbindere av rustfritt stål. Det som skiller en skallmurvegg fra en vegg med murt forblending, er at både inner- og ytterveggen til sammen utgjør bærekonstruksjonen.

 – Skallmurvegger er ikke den mest brukte konstruksjonen, men den har flere fordeler, blant annet kan veggen lagre varme og dermed jevne ut temperaturforskjeller og spare energi til oppvarming og kjøling. Det er også en svært robust løsning med slitesterke overflater både utvendig og innvendig, forteller fagredaktør Sondre Aasbø.

 Skallmurvegger er et naturlig valg dersom man ønsker synlig tegl både innvendig og utvendig.

 

Må prosjekteres fra start

De fleste typer murprodukter kan benyttes i en skallmur. Tegl, lettklinker, betongstein, kalksandstein og i enkelte tilfeller porebetong og naturstein er eksempler på murprodukter som kan være aktuelle.

– Ønsker man å bygge med skallmur, må bygget planlegges med hensyn til murverkets styrker og begrensninger. Det er et valg man må ta helt fra start, sier Aasbø.

 Skallmur egner seg imidlertid ikke alltid. Hvis man ønsker lange vinduspartier, brystninger eller smale søyler mellom vindusfelter, bør man ikke velge skallmurvegger. Det kan også være utfordrende å kombinere bærende skallmur av tegl med andre bærende materialer på grunn av materialenes ulike egenskaper når det gjelder langtidsdeformasjon.

 

Oppbygging av skallmurvegg

Slik kan en skallmurvegg bygges opp, utenfra og inn:

  • utvendig vange av tegl, med åpne stussfuger i topp og bunn

  • drenerende luftespalte

  • isolasjonssjikt i to lag hvor det ytterste laget er en murplate

  • trådbindere for effektiv sammenbinding av vangene

  • indre vange av tegl 


Levetid og egenskaper

Teglkonstruksjoner har lang levetid dersom de er utført riktig og vedlikeholdes jevnlig. Skallmur av tegl har gode fukttekniske egenskaper. Teglmurverk er ikke utsatt for råte og mugg, og er kun i liten grad utsatt for bevegelser på grunn av fuktinnhold. Tegl er derfor godt egnet til bruk som yttervegg i områder med stor slagregnsbelastning. 

Høyt fuktinnhold i veggen kombinert med frost kan skade murverket. I tillegg kan høyt fuktinnhold over tid føre til begroing og svertesopp. 

Teglmurverket er ikke vanntett og er avhengig av en velfungerende drenerende luftespalte bak ytre vange. 

Skallmurvegger har generelt gode lydisolerende egenskaper og kan derfor egne seg godt i bygninger der det er høye utendørs lydnivåer. Komponenter som begrenser lydisolasjonen, er vinduer, dører og andre åpninger for ventilasjon eller tekniske føringer.

Murverk har gode branntekniske egenskaper. En skallmur vil, i tillegg til å begrense mulighetene for og omfanget av en brann, kunne stå igjennom et fullstendig brannforløp.


Les mer i anvisning 523.231 Skallmurvegger

Anvisning 523.231 Skallmurvegger tar detaljert for seg statisk virkemåte med hensyn til blant annet dimensjonering, horisontallast, skjærvegger og tiltak for å stive av skallmurveggen. Det er også detaljerte kapitler om materialvalg og fremgangsmåter ved muring, samt opplegg for skallmur med blant annet takavslutning, hjørneløsning og innsetting av vindu.

4504
b-52TrueFalse
Les også